КОУЧИНГ И МЕНТОРСТВО ЗА ЛИДЕРСТВО

Живот и водство со поголемо чувство за цел. Работете со коуч кој ќе ви помогне да го реализирате вашиот целосен потенцијал и да имате поголемо влијание во сите аспекти од вашиот живот и работа.

ЈАСНА ВИЗИЈА И ЦЕЛ
ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ДРУГИТЕ
КОНТИНУИРАНИ РЕЗУЛТАТИ

Можете да бидете модел за другите и да ги поддржите оние кои имаат потреба од вас.

Започнете:
• Смислен и успешен живот и работа
• Прифатете нови можности
• Соработувајте со коуч

Инвестирајте во вашето лидерство

Изградете јасна визија и цел

Определете што е најважно во вашиот живот и работа и што може да ве доведе до целта.

Спроведете едноставен и ефективен план

Направете развоен план кој ќе ви помогне да бидете супериорни и да ги постигнете вашите цели.

Искусете одговорност и поддршка

Направете партнерство со искусен коуч за да добиете насоки, фидбек и охрабрување.

Како функционира?

-1-

Дефинирајте го вашиот развојен пат

Ние ќе ви помогнеме во откривањето на најдобриот пат за развој на лидерството за вас и да го изберете најдобриот коуч или ментор за вашите потреби.
-2-

Направете развоен план

Работејќи со вашиот коуч или ментор, ќе ги идентификувате областите за раст, ќе поставите цели и ќе креирате план за постигнување успех.
-3-

Започнете ја вашата авантура

Вашиот коуч или ментор ќе осигура одговорност, охрабрување и увид што ви се потребни за да ги постигнете вашите цели.

Вашето уникатно коучинг патување

Коучинг програма – Надградете се себеси

Дизајниран за новите лидери со висок потенцијал. Идеален микс на тренинг и коучинг што ќе ви помогне подобро да управувате со себеси и вашиот тим.

Лидерско коучинг партнерство

Дизајнирано за искусни лидери, професионалци во продажба и сопственици на мали бизниси. Прилагодени на специфичните развојни цели за вас и вашиот тим.

Извршно коучинг партнерство

Дизајнирано за раководители на високи нивоа со значителна одговорност. Ќе ви помогне во навигација на најзначајните можности и предизвици со кои се соочува вашиот тим и компанијата.Програма за партнерство на извршни директори

Единствен ангажман кој комбинира менторство, советување и коучинг за да им помогне на претседателите и C-suite лидерите да се позиционираат себеси и нивните компании, така да имаат најголемо влијание и вредност за сите засегнати страни.