ИЗВРШЕН КОУЧИНГ

Издигнете го вашето извршно лидерство на следното ниво со подобрување на вашето присуство и донесување одлуки - како и зголемување на вашето влијание во вашиот тим и во вашата компанија.

ПОСВЕТЕН КОУЧ

12-МЕСЕЧНО ПАТУВАЊЕ

12 КОУЧИНГ СЕСИИ

Што го прави ова патување посебно?

• Коучинг и менторство од водич со реално извршно искуство
• Проширени сесии за длабински дискусии за сложени и стратешки прашања
• Проценки на лидерството и систем за фидбек од 360 степени за стекнување свест и перспектива
• Можност за фокусирање на долгорочната визија, стратешкото планирање и здравјето на тимот
• Вашиот коуч е достапен за кратки прашања надвор од редовните сесии.

Вообичаени теми за коучинг на извршни директори

• Лична благосостојба и самолидерство
• Извршно присуство и комуникација нагоре, надолу и преку линиите за известување
• Стратешко управување со клучните иницијативи кои влијаат на целата компанија
• Управување со одлуките за таленти, вклучувајќи задржување и прераспределба
• Негување на ангажирана тимска култура со високи перформанси
• Навигација низ политиката и нијансите на раководството на повисоко ниво

Типови CEOs лидери на ова патување

•Лидери чија работа има значително влијание врз комапнијата
•Лидери кои имаат функционална и организациска одговорност.
•Лидери кои се одговорни за влијанието на компанијата во заедницата и општествената одговорност.