КОРПОРАТИВНИ НАСТАНИ

Создадете урамнотежена и ангажирана култура со организирање настани на работното место кои им помагаат на вашите вработени да растат лично и професионално. Соработувајте со нашиот тим за да дизајнирате настан кој е најдобар во класата за вашите вработени кој дава и резултати и влијание.

Содржина на настанот

• Повеќедневен ритрит на ваша препорачана локација
• Инспиративни клучни зборови за лично и тимско лидерство
• Сесии одржани од нашиот тим на тренери и ментори
• Водени активности и искуства за поттикнување на заедницата
• Планирање и управување со настани од нашиот персонал

ПОДОБРУВАЈТЕ ЈА ВАШАТА КОМПАНИЈА ПОДОБРЕТЕ ГИ КУЛТУРАТА И
АНГАЖМАНОТ ДА БИ СЕ УСОГЛАСИЛЕ СИТЕ СО ВАШАТА ВИЗИЈА
РЕФЛЕКТИРАЈТЕ

На учесниците ќе им се обезбеди структурирано време да размислуваат и да ги проценат најважните аспекти од нивниот живот и лидерство.

ПЛАН

Учесниците ќе креираат цели и ќе развијат начини да им помогнат да живеат, да ги водат и да им служат со поголема цел и намера.

ИНТЕРАКЦИЈА

Преку водени активности и сесии, создаваме средина во која луѓето можат да се поврзат, да учат еден од друг и да градат спомени.