ТРЕНИНЗИ

Методологијата e заснована на програмите за обука од Persona Global, CEFE International Germany и Ericsson College Canada – Solution-oriented coaching, со елементи на НЛП, трансакциска анализа и емоционална интелигенција.

Erickson College of Canada

Е глобална образовна организација од 1980 година, која обезбедува програми за професионална обука за коучинг и развој ширум светот. Нивните програми вклучуваат напредни технологии за човековата динамика и промена, забрзано учење, развој на лидерство, креативност и постигнување на извонредност во коучингот. Оваа методологија се применува и предава на многу локации ширум светот. Програмата The Art & Science of Coaching e акредитирана од Меѓународната коучинг федерација - ICF е една од водечките, најбрзорастечки програми за обука на тренери во светот.

CEFE (The Competency based Economies through Formation of Entrepreneurs)

Е еден од најуспешните методи за претприемачки развој кој вклучува комуникациски и лидерски вештини. Овој тренинг користи активен пристап и методи за динамично и искуствено учење сѐ со цел да ги развие и подобри менаџерските и личните вештини и компетенции кај различните целни групи. Има за цел не само да пренесе информации туку и да создаде компетенции кои вклучуваат знаење, ставови, вештини и навики. Ја зголемува способноста на учесниците да донесат одлуки и да преземаат активности во сложени и променливи системи.

Persona Global's програмите

Им даваат на учесниците алатки за подигнување на нивните комуникациски вештини на едно сосема ново ниво. Нови вештини за моќно и убедливо пренесување на својата порака во која било деловна ситуациј. Дополнително ги наградува како да изградат и одржуваат успешни тимови, преку развој на вештини за комуникација, управување со времето, вредности, а со тоа и решавање на конфликти, мотивација и тимска работа. Оваа програма е многу корисна за сите оние за кои Soft skills и комуникациските вештини се клучни во нивната работа: менаџери, лидери, супервизори, вработени во човечки ресурси и сите што имаат директна комуникација со клиенти итн.

Process Communication Model® (PCM)

PCM е научно потврдена методологија за проценка на личноста и комуникација. Оваа работилница ќе му овозможи на вашиот тим да ги разберат нивните преференции за комуникација. Со користење на PCM, учесниците ќе ги подобрат своите вештини за интерперсонална комуникација, што ќе доведе до поефикасна соработка, намалени недоразбирања и подобрена кохезија на тимот.

Harvard ManageMentor®

Harvard ManageMentor® е светски позната платформа која нуди широк спектар на ресурси за развој на лидерство и менаџмент. Оваа работилница ќе ги води учесниците низ клучните модули, обезбедувајќи им увиди од експертите на Harvard Business Review. Темите вклучуваат лидерство, стратегија, комуникација и многу повеќе, обезбедувајќи му на вашиот тим да стекне вредни практични вештини од глобално призна

ЛИСТА НА ДОСТАПНИ ТРЕНИНЗИ

КОЈ Е СЛЕДНИОТ ЧЕКОР?

За да продолжите со оваа трансформативна можност, предлагаме краток повик и да разговараме за сите спецификации, цели и дополнителни теми што би сакале да ги вклучиме во тренинзите, сѐ со цел подобро да ги усогласиме со вашите организациски потреби. Веруваме дека овие тренинзи не само што ќе ги исполнат туку и ќе ги надминат вашите очекувања и можноста да придонесеме за континуиран успех во вашата организација.