ТИМСКИ РАБОТИЛНИЦИ

Ја препознаваме важноста и одговорноста што доаѓа со развојот на лидери во вашата компанија. Затоа нашите коучеви уживаат да соработуваат со лидери како вас за да дизајнираат коучинг искуства кои го забрзуваат учењето, поттикнуваат поврзување и одговараат на специфичните барања на вашиот тим.

ПРИЛАГОДЕНИ АЛАТКИ И РЕСУРСИ
ИНТЕРАКТИВНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ВИРТУЕЛНИ ИЛИ ВО ЖИВО

Работилници на тема влијание

connect1

ПОВРЗУВАЊЕ

Учесниците се поврзани со информации, предавачи и меѓусебно за да го зголемат ангажманот.

experience1

ИСКУСТВО

Учесниците комуницираат концепти и алатки кои промовираат откривање и разбирање.

implement1

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Учесниците наоѓаат практични и применливи методи за примена на суштинските концепти и ресурси.

extend1

ПРОШИРУВАЊЕ

Следни активности за зајакнување на ангажманот и усвојување на знаењето.

Искуство со виртуелна работилница

Искуство со работилница на лице место